Instrukcja w przypadku wystąpienia szkody NNW

 

Telefonicznie
801 597 597 (dla tel. stacjonarnych)
42 66 66 500 (dla tel. komórkowych)
Serwis przyjmowania zgłoszeń czynny jest 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę.
Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 19:00 oraz w soboty w godzinach: 8:00 – 16:00, istnieje możliwość bezpośredniego zgłoszenia
szkody u konsultanta, w pozostałych godzinach istnieje możliwość pozostawienia wadomości na poczcie głosowej.

Elektronicznie na adres:
centrum.pomocy@uniqa.pl

Za pośrednictwem Elektronicznego Zgłoszania Szkody na stronie internetowej www.uniqa.pl, w zakładce: Zgłoś szkodę

Korespondencyjnie na adres:
UNIQA TU S.A.
Jednostka Skanująco-Indeksująca
90-520 Łódź, ul. Gdańska 132