Ubezpieczenie

OC placówki oświatowej - ochrona szkoły

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie miejsca i czas w których dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela czyli teren szkoły w tym boisko ale również w trakcie wycieczek szkolnych, zielonych szkół itp.W celu zawarcia polisy OC placówki oświatowej odeślij skanem uzupełniony „Formularz zgłoszenia” na adres bezpiecznedziecko@gestumbroker.pl.

Formularz zgłoszenia można pobrać Tutaj.WARIANTY UBEZPIECZENIA

Działalność zgłoszona do ubezpieczenia: działalność edukacyjno-wychowawcza.

II WARIANTY DO WYBORU
RODZAJ UBEZPIECZENIA/ SU OC PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
OC delikt, kontrakt 100 000 zł 300 000 zł
OC za szkody wyrządzone uczniom 100 000 zł 300 000 zł
OC za prowadzenie szatni 100 000 zł 100 000 zł
OC w związku z prowadzeniem stołówek 100 000 zł 100 000 zł
OC organizatora imprez niemasowych 100 000 zł 200 000 zł
OC w mieniu przechowywanym z tyt. organizacji imprez 100 000 zł 100 000 zł
Franszyza 300 zł w szkodach rzeczowych 300 zł w szkodach rzeczowych
SKŁADKA ROCZNA (12 miesięcy): 330,00 zł 600,00 zł
ZAKRES TERYTORIALNY

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie miejsca i czas w których dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela czyli teren szkoły w tym boisko ale również w trakcie wycieczek szkolnych, zielonych szkół itp..

PODSTAWA UBEZPIECZENIA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 24 września 2018 r. (kod: OC/OWO34/1809).

PRZEDMIOT I ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
DODATKOWE INFORMACJE