Warunki ubezpieczenia 2020/2021

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW - UNIQA TU SA

Oferta grupowego ubezpieczenia NNW GESTUM BROKER UNIQA TU SA

Postanowienia odmienne i dodatkowe do OWU UNIQA TU SA

OWU NNW dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych UNIQA TU SA

Tabela uszczerbków UNIQA TU SA

Ogólne warunki ubezpieczenia OC - ERGO HESTIA SA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, instruktorów i wychowawców

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia

Postanowienia dodatkowe do umowy Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Ogólne warunki ubezpieczenia OC w życiu prywatnym - ERGO HESTIA SA

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym

Postanowienia dodatkowe do umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

 

Warunki ubezpieczenia 2019/2020

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW - UNIQA TU SA

Oferta grupowego ubezpieczenia NNW GESTUM BROKER UNIQA TU SA

Postanowienia odmienne i dodatkowe do OWU UNIQA TU SA

OWU NNW dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych UNIQA TU SA

Tabela uszczerbków UNIQA TU SA

Ogólne warunki ubezpieczenia OC - ERGO HESTIA SA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, instruktorów i wychowawców

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia