Address details:

GESTUM Broker Sp. z o. o.
ul. Krakowskie Przedmieście 4/6
00-333 Warszawa

phone: Tel. 22 828 02 17, +48 694 450 244
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy KRS 0000406167, NIP: 527-26-72-785,
Regon: 145952202; Kapitał Zakładowy: 13.800,00 zł.