Komisja Nadzoru Finansowego (Financial Supervision Authority)

Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
tel. (22) 262-50-00 
fax. (22) 262-51-11 (95)

WWW.KNF.GOV.PL

 

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych (Insurance Ombudsman Bureau)

Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
tel. (22) 333-73-26
tel. (22) 333-73-27
fax. (22) 333-73-29

WWW.RZU.GOV.PL

 

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Polish Motor Insurers’ Bureau)

ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
tel. (22) 551-51-00
tel. (22) 551-51-01
fax. (22) 551-51-99

WWW.PBUK.PL

 

Polska Izba Ubezpieczeń (Polish Insurance Association)

ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa
tel. (22) 420-51-05
tel. (22) 420-51-06
fax. (22) 420-51-07

WWW.PIU.ORG.PL

 

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych 
(Association of Polish Insurance and Reinsurance Brokers)

Al. Jana Pawła II nr 34 lok. 11 (VII p.), 00-141 Warszawa
tel. (22) 828-43-49
tel. (22) 620-43-34
fax. (22) 826-71-18

WWW.POLBROKERS.PL

 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (Insurance Guarantee Fund)

ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa
tel. (22) 539-61-00
fax. (22) 539-62-61

WWW.UFG.PL

 

Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka (Insurance and Risk Management Chamber of Commerce)

ul. Sabały 3, 02-174 Warszawa
tel. (22) 431-91-00
fax. (22) 431-91-99

WWW.IGU.ORG.PL