Serwis brokerski
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM BEZPIECZNE DZIECKO
WE WILL TAKE CARE OF YOU
HEALTH INSURANCE
Learn about our offer
PUBLIC PROCUREMENT
Learn about our offer

Polityka Prywatności Gestum Broker Sp. z o.o.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO), Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000, 1669) o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami prawa wprowadzającymi zasady ochrony danych osobowych określone w RODO zabezpieczamy dane osobowe użytkowników naszego serwisu www.gestumbroker.pl.

1. Administratorem danych osobowych jest Gestum Broker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 4, 00-333 Warszawa, nr NIP 5272672785, nr REGON 145952202, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

3. Dane osobowe użytkowników naszego serwisu, które przetwarzamy to wszystkie dane, które użytkownik w naszym serwisie internetowym pozostawi lub udostępni.
Przekazanie danych osobowych jest niezbędne w celu kontaktu z nami, co może nastąpić poprzez:
• wypełnienie formularzy w celu zawarcia umowy ubezpieczenia: pełnoletni użytkownik przekazuje dane takie jak: imię, nazwisko, Pesel, data urodzenia, adres e-mail, w przypadku ubezpieczania osób małoletnich: imię, nazwisko, Pesel, data urodzenia.
• zapytanie skierowane poprzez adres e-mail: użytkownik przekazuje adres e-mail i decyduje jakie inne dane pozostawi.
Dane osobowe takie adresy IP są zbierane również przez pliki cookie w celu m.in. personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach.
4. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
• zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia; w tym także dopasowywanie usług do potrzeb użytkowników, analizowanie i udoskonalanie usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa usług; do czasu wygaśnięcia danej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,
• pomiary statystyczne i marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora; uzasadniony interes administratora; do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,
• marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich; dobrowolna zgoda; do czasu wycofania zgody,
• rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji i odwołań dotyczących usług świadczonych przez administratora, a także wniosków i zapytań skierowanych do administratora; jako wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

5. Prawa użytkownika w zakresie danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych użytkownik ma prawo do:
• dostępu do swoich danych, czyli prawa uzyskania informacji czy Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, w tym uzyskania kopii danych,
• sprostowania danych, jeśli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
• usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
• ograniczenia przetwarzania danych,
• przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych oraz prawo przesłania ich innemu administratorowi,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na czynności przetwarzania dokonane przed cofnięciem zgody,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, świadczenia usług archiwizacyjnych itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dane użytkownika mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). Gestum Broker nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawarcia umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa albo cofnięci zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Mailing marketingowy:
a) W przypadku udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, podanie danych jest dobrowolne.
b) Dane będą wykorzystywane do celów marketingowych, do dnia wycofania udzielonej zgody.
c) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, korzystamy z prawa do wysyłania wiadomości e-mailowych. E-mailing może zawierać zarówno informacje bezpośrednio dotyczące działalności administratora, ofert ubezpieczenia (np. promocje, nowości w ofercie) jak i te z nimi nie związane (np. życzenia). Może też zawierać treść przygotowaną przez zakłady ubezpieczeń, z którymi współpracujemy.

9. Ochrona danych osobowych
a) Formularz wypełniany przez użytkownika na stronie www.gestumbroker.pl, a także sam proces autoryzacji (logowania) do naszego portalu jest zabezpieczony za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.
b) Informacje przechowywane są i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, zgodnych z wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa.
c) Administrator zapewnia bieżącą aktualizację systemu operacyjnego i programu antywirusowego.
d) Nie gwarantujemy jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez osoby nieupoważnione działające w sposób sprzeczny z prawem. Bezpieczeństwo danych osobowych zależy również od działania użytkownika, w tym celu zalecamy:
- niepozostawianie otwartego komputera, telefonu, tabletu, itp. w miejscu narażonym na dostęp osób trzecich,
- przechowywanie wszelkich haseł do kont w bezpiecznym miejscu,
- nie ujawnianie haseł osobom trzecim,
- w przypadku wykorzystania hasła w sposób nieuprawniony lub innego zagrożenia bezpieczeństwa danych osobowych, należy natychmiast powiadomić Administratora danych o takiej sytuacji.

10. Polityka cookies
• Pliki cookies są to pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu Użytkownika (odwiedzającego nasz serwis www.gestumbroker.pl). Pliki cookies umożliwiają Serwisowi rozpoznawanie poprzednich preferencji Użytkownika podczas kolejnej wizyty w Serwisie.
• Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług, w tym marketingowych, dostosowania strony internetowej do preferencji Użytkowników, ułatwienia nawigacji po stronach oraz zapewnienia bezpieczeństwa.
• Rodzaje plików cookies:
- Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron Serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie. Są również wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o działaniach, w przypadku zerwania połączenia z serwerem Użytkownik może wrócić w to samo miejsce na stronie.
- Cookies trwałych – pozostają na urządzeniu po odwiedzeniu Serwisu, co oznacza, że Serwis może zapamiętać ustawienia Użytkownika podczas kolejnych odwiedzin. Dzięki temu Serwis staje się łatwiejszy w nawigacji i zapamiętuje preferencje Użytkownika.
• Usuwanie plików cookies
- standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.
- szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
- Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand