Serwis brokerski
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM BEZPIECZNE DZIECKO
WE WILL TAKE CARE OF YOU
HEALTH INSURANCE
Learn about our offer
PUBLIC PROCUREMENT
Learn about our offer

Ubezpieczenie PZU W Razie Wypadku (WRW)

Grupowe Ubezpieczenie

PZU W Razie Wypadku

Zakres i wysokość wypłat

Ubezpieczony zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu poniższych zdarzeń. Jeśli ubezpieczenie oferowane jest w 2 wariantach, osoba przystępująca do ubezpieczenia może wybrać tylko jeden z nich.

 

Wysokość wypłat

Zakres ubezpieczenia

I WARIANT

II WARIANT

1. Śmierć ubezpieczonego w wyniku*:

 

 

a) wypadku komunikacyjnego

50 000 zł

100 000 zł

b) wypadku komunikacyjnego w porze nocnej (22.00–6.00 czasu lokalnego)

50 000 zł

100 000 zł

c) wypadku komunikacyjnego w pracy

50 000 zł

100 000 zł

d) wypadku komunikacyjnego z udziałem samochodu ciężarowego

50 000 zł

100 000 zł

e) pożaru albo zatrucia tlenkiem węgla

50 000 zł

100 000 zł

f) utonięcia

50 000 zł

100 000 zł

g) wybuchu gazu

50 000 zł

100 000 zł

h) porażenia prądem albo uderzenia pioruna

50 000 zł

100 000 zł

i) uprawiania sportu

50 000 zł

100 000 zł

j) uprawiania niebezpiecznego sportu

50 000 zł

100 000 zł

k) uprawiania sportu na kółkach

50 000 zł

100 000 zł

l) narciarstwa albo snowboardingu

50 000 zł

100 000 zł

2. Śmierć ubezpieczonego (niezależnie od przyczyny)

100 zł

100 zł

3. Śmierć małżonka albo partnera życiowego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym

50 000 zł

100 000 zł

4. Uszkodzenie ciała ubezpieczonego:

   

a) oparzenie

10 000 zł

20 000 zł

b) trwałe inwalidztwo, spowodowane:

całkowite – 10 000 zł

całkowite – 20 000 zł

•   wypadkiem komunikacyjnym

częściowe – odpowiedni procent sumy

częściowe – odpowiedni procent sumy

•   pożarem

ubezpieczenia (10 000 zł) w zależności od rodzaju uszkodzenia ciała

ubezpieczenia (20 000 zł) w zależności od rodzaju uszkodzenia ciała

•   wybuchem gazu

– zgodnie z OWU

– zgodnie z OWU

•   porażeniem prądem albo uderzeniem pioruna

   

c) złamanie kości, spowodowane:

odpowiedni procent sumy ubezpieczenia (10 000 zł) w zależności

odpowiedni procent sumy ubezpieczenia (20 000 zł) w zależności

•   uprawianiem sportu na kółkach

od rodzaju złamania

od rodzaju złamania

•   uprawianiem joggingu

– zgodnie z OWU

– zgodnie z OWU

•   grą w piłkę

 

 

Składka miesięczna

6,50 zł

12 zł

 

* Jeśli do śmierci ubezpieczonego doprowadzą nieszczęśliwe wypadki różnego rodzaju, wymienione w punkcie 1 a)–l), to sumujemy kwoty do wypłaty z ubezpieczenia z tych rodzajów nieszczęśliwego wypadku.

 

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand