POBIERZ FORMULARZ DRUK ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA

Prosimy o czytelne wypełnienie niniejszego wniosku drukowanymi literami.

Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres:

UNIQA TU S.A., ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź .

 

NIEZBĘDNE INFORMACJE WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU SZKODY:
  • numer polisy - znajduje się na pierwszej stronie certyfikatu potwierdzającego ochronę;
  • dokumentacja medyczna;
  • imienne rachunki i dowody poniesionych kosztów;
  • dowód osobisty Ubezpieczonego lub kartę pobytu/paszport w przypadku obcokrajowca, dane kontaktowe;
  • numer rachunku z danymi do zwrotu świadczenia.