POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU SZKODY:

W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego mogącego powodować odpowiedzialność TUZ TUW, Ubezpieczony obowiązany jest:

 • niezwłocznie zgłosić się do lekarza i zastosować się do jego zaleceń,
 • użyć wszelkich dostępnych środków w celu złagodzenia skutków nieszczęśliwego wypadku,
 • jeżeli stan zdrowia na to pozwala, powiadomić niezwłocznie TUZ TUW o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną, nie później niż w terminie 14 dni od daty zajścia tego zdarzenia lub uzyskania o nim informacji, chyba że wskutek nieszczęśliwego wypadku nie mógł tego uczynić, w takiej sytuacji powinien to uczynić w terminie 7 dni od ustąpienia przyczyny niezgłoszenia szkody.
NIEZBĘDNE INFORMACJE WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU SZKODY:
 • numer polisy - znajduje się na pierwszej stronie certyfikatu potwierdzającego ochronę;
 • dokumentacja medyczna;
 • imienne rachunki i dowody poniesionych kosztów;
 • dowód osobisty Ubezpieczonego lub kartę pobytu/paszport w przypadku obcokrajowca, dane kontaktowe;
 • numer rachunku z danymi do zwrotu świadczenia.
JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ W TUZ UBEZPIECZENIA?
 • Telefonicznie: 22 327 60 60 od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8:00 – 18:00.
 • Wysyłają e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Na stronie internetowej https://tuz.pl/likwidacja-szkod/zglos-szkode/ wybierając z listy rozwijanej Rodzaj szkody: Szkoda osobowa.
 • Korespondencyjnie na adres: Centrum Obsługi Korespondencji, ul. Prażmowskiego 15, 26-600 Radom