Zgłoś szkodę online pod adresem: https://formularze.uniqa.pl/uniqaforms/formularz-zdrowotny .

 

  W miarę możliwości przygotuj:
• Dokumenty potwierdzające wypadek np. karta wyjazdowa karetki lub karta SOR
• Faktury i rachunki, które potwierdzają koszty poniesione w skutek wypadku
• Zaświadczenie o zakończeniu leczenia i rehabilitacji
• Dowód osobisty Ubezpieczonego lub kartę pobytu/paszport w przypadku obcokrajowca
• Numer rachunku bankowego z danymi właściciela
• NUMER POLISY - znajduje się na certyfikacie!