Zgłoś szkodę online pod adresem: https://www.uniqa.pl/obsluga-i-kontakt/likwidacja-szkod/formularz-zdrowotny