Zgłoś szkodę online pod adresem: https://tuz.pl/likwidacja-szkod/zglos-szkode/ wybierając z listy rozwijanej Rodzaj szkody: Szkoda osobowa.

 

 W miarę możliwości przygotuj:
• Dokumentację medyczną
• Imienne rachunki i dowody poniesionych kosztów
• Zaświadczenie o zakończeniu leczenia i rehabilitacji
• Dowód osobisty Ubezpieczonego lub kartę pobytu/paszport w przypadku obcokrajowca, dane kontaktowe
• Numer rachunku z danymi do wypłaty świadczenia
• NUMER POLISY - znajduje się na certyfikacie!