Zgłoś szkodę online pod adresem: https://zgloszenieszkody.ergohestia.pl/#/wizard/step1?brand=ihestia