O NAS

GESTUM BROKER Sp. z o. o. jest brokerem ubezpieczeniowym specjalizującym się zarówno w szeroko rozumianych ubezpieczeniach pracowniczych oraz zawodowych i gospodarczych.

Misją Spółki jest zapewnienie naszym zleceniodawcom całościowej ochrony ubezpieczeniowej mienia, prowadzonej działalności oraz bezpieczeństwa czy zdrowia pracowników i ich rodzin poprzez wybór najkorzystniejszych warunków ubezpieczeń.

Indywidualne podejście do każdego Klienta pozwala nam na dostosowanie poziomu ochrony ubezpieczeniowej do potrzeb naszych partnerów w biznesie. Negocjowane za naszym pośrednictwem umowy ubezpieczenia nie są jedynie odzwierciedleniem Ogólnych Warunków Ubezpieczeń towarzystw ubezpieczeniowych ale uwzględniają indywidualnie negocjowane zapisy dostosowujące poziom ochrony ubezpieczeniowej do specyfiki działalności Klienta.

Nasze usługi świadczone są przez licencjonowanych, wyspecjalizowanych brokerów ubezpieczeniowych, a w sytuacjach tego wymagających współpracujemy z biurami prawnymi, rzeczoznawcami, specjalistami Prawa zamówień publicznych, biegłymi w zagadnieniach ubezpieczeniowych.

Obsługa Spółek różnych branż pozwala naszym specjalistom na stałe podnoszenie kwalifikacji, a tym samym rozpoznawanie potrzeb różnych sektorów gospodarki.

Głównym celem podejmowanych przez nas działań jest zdobycie zaufania klientów, tak aby współpraca zapewniała im poczucie pełnego komfortu w zakresie ubezpieczenia prowadzonej przez Nich działalności. 

Współpraca Klienta z GESTUM BROKER Sp. z o.o., oferuje wiele wymiernych korzyści i pozwala  na scedowanie wszelkich spraw związanych ze swoimi ubezpieczeniami na brokera. Dzięki temu, że broker ma możliwość porównania wielu ofert, Klient nie musi już sam ich poszukiwać na rynku i tracić swój cenny czas na wdrażanie się w zawiłe zagadnienia ubezpieczeniowe poszczególnych towarzystw.
Co najważniejsze nasze usługi są dla Klienta bezpłatne, ponieważ broker ubezpieczeniowy otrzymuje wynagrodzenie w postaci kurtażu brokerskiego, które jest mu wypłacane przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Klient nie płaci nic więcej ponad to ile i tak musiałby zapłacić Ubezpieczycielowi za jego produkt (ochronę ubezpieczeniową - polisę). W cenę każdego ubezpieczenia wliczone są bowiem koszty pozyskania klienta (koszty akwizycyjne), które nie znikają nawet wtedy, gdy klient zgłasza się do towarzystwa bezpośrednio.

W ramach współpracy brokerskiej oferowanej przez GESTUM BROKER Sp. z o.o. w zakresie kompleksowej obsługi ubezpieczeń jesteśmy w stanie zaoferować następujące czynności:

 1. Audyt aktualnych polis pod względem ich zakresu.
 2. Analizę istniejących zagrożeń i potrzeb Klienta.
  W ramach tych czynności sporządzamy pełną analizę ryzyka ubezpieczeniowego występującego w związku z prowadzoną działalnością i przedstawiamy szczeółowy plan ochrony przedsuębiorstwa, jak również osób w nim pracujących.
 3. Opracowanie optymalnego i jednolitego Programu ubezpieczeniowego dostosowanego do specyfiki działalności i uzgodnionych wspólnie potrzeb.
 4. Negocjacje z towarzystwami najkorzystniejszej handlowo oferty ubezpieczeniowej (tak pod względem zakresu pokrycia jak i ceny pełnego ubezpieczenia).
 5. Pośrednictwo i doradztwo w wyborze ubezpieczyciela (przegląd rynku ubezpieczycieli).
 6. Rekomendację brokerską najkorzystniejszej wynegocjowanej oferty.
 7. Bieżącą obsługę zawartych umów ubezpieczenia, w tym:
 • kontrola zgodności i poprawności przekazywanych dokumentów (polis, aneksów) z ofertą i wynegocjowanym programem ubezpieczeniowym,
 • zgłaszanie do ubezpieczyciela istotnych informacji o zmianach zachodzących w przedmiocie ubezpieczenia,
 • zgłaszanie na bieżąco zmian do zawartych polisaranżowanie aneksów i innych dokumentów ubezpieczeniowych,
 • aranżowanie aneksów i innych dokumentów ubezpieczeniowych,
 • monitorowanie terminów wygasania poszczególnych umów ubezpieczenia,
 • monitorowanie płatności składki lub poszczególnych rat,
 • rozwiązywanie bieżących problemów ubezpieczeniowych.
 1. Coroczną negocjację warunków wznowienia umowy ubezpieczenia z przedstawieniem i omówieniem pełnego porównania ofert kilku towarzystw ubezpieczeniowych.
 2. Bieżący monitoring rynku ubezpieczeniowego pod kątem pojawiających się nowych produktów, ryzyk i ofert oraz ich przydatności w zabezpieczeniu prowadzonej działalności Klienta.
 3. Likwidację szkód, w tym:
 • przygotowanie procedury szkodowej,
 • pełny nadzór nad likwidacją szkód,
 • kontrole obiegu dokumentów szkodowych,
 • monitoring terminów wynikających z przyjętej procedury,
 • interwencje u ubezpieczyciela w sytuacjach konfliktowych,
 • wsparcie współpracującej z nami kancelarii prawnej przy wszelkiego typu odwołaniach od niekorzystnych decyzji, odmowach.
 1. Pomoc prawną w ramach bieżącej obsługi umów ubezpieczenia oraz w procesie likwidacji szkód, dotyczącą formułowania opinii lub interpretacji poszczególnych zapisów OWU, a także redagowanie odwołań do towarzystw w sytuacji odmowy wypłaty odszkodowania z tytułu zawartych za pośrednictwem brokera polis (obsługa bezpłatna).