Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO), Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000, 1669) o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami prawa wprowadzającymi zasady ochrony danych osobowych określone w RODO zabezpieczamy dane osobowe użytkowników naszego serwisu www.gestumbroker.pl.

 1. Administratorem danych osobowych jest Gestum Broker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 4, 00-333 Warszawa, nr NIP 5272672785, nr REGON 145952202, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe użytkowników naszego serwisu, które przetwarzamy to wszystkie dane, które użytkownik w naszym serwisie internetowym pozostawi lub udostępni.
  Przekazanie danych osobowych jest niezbędne w celu kontaktu z nami, co może nastąpić poprzez:
  • wypełnienie formularzy w celu zawarcia umowy ubezpieczenia: pełnoletni użytkownik przekazuje dane takie jak: imię, nazwisko, Pesel, data urodzenia, adres e-mail, w przypadku ubezpieczania osób małoletnich: imię, nazwisko, Pesel, data urodzenia.
  • zapytanie skierowane poprzez adres e-mail: użytkownik przekazuje adres e-mail i decyduje jakie inne dane pozostawi.
  Dane osobowe takie adresy IP są zbierane również przez pliki cookie w celu m.in. personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  • zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia; w tym także dopasowywanie usług do potrzeb użytkowników, analizowanie i udoskonalanie usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa usług; do czasu wygaśnięcia danej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,
  • pomiary statystyczne i marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora; uzasadniony interes administratora; do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,
  • marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich; dobrowolna zgoda; do czasu wycofania zgody,
  • rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji i odwołań dotyczących usług świadczonych przez administratora, a także wniosków i zapytań skierowanych do administratora; jako wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 5. Prawa użytkownika w zakresie danych osobowych
 6. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych użytkownik ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych, czyli prawa uzyskania informacji czy Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, w tym uzyskania kopii danych,
  • sprostowania danych, jeśli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych oraz prawo przesłania ich innemu administratorowi,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na czynności przetwarzania dokonane przed cofnięciem zgody,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, świadczenia usług archiwizacyjnych itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dane użytkownika mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). Gestum Broker nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 8. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawarcia umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa albo cofnięci zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Mailing marketingowy:
  a) W przypadku udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, podanie danych jest dobrowolne.
  b) Dane będą wykorzystywane do celów marketingowych, do dnia wycofania udzielonej zgody.
  c) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, korzystamy z prawa do wysyłania wiadomości e-mailowych. E-mailing może zawierać zarówno informacje bezpośrednio dotyczące działalności administratora, ofert ubezpieczenia (np. promocje, nowości w ofercie) jak i te z nimi nie związane (np. życzenia). Może też zawierać treść przygotowaną przez zakłady ubezpieczeń, z którymi współpracujemy.
 10. Ochrona danych osobowych
  a) Formularz wypełniany przez użytkownika na stronie www.gestumbroker.pl, a także sam proces autoryzacji (logowania) do naszego portalu jest zabezpieczony za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.
  b) Informacje przechowywane są i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, zgodnych z wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa.
  c) Administrator zapewnia bieżącą aktualizację systemu operacyjnego i programu antywirusowego.
  d) Nie gwarantujemy jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez osoby nieupoważnione działające w sposób sprzeczny z prawem. Bezpieczeństwo danych osobowych zależy również od działania użytkownika, w tym celu zalecamy:
  - niepozostawianie otwartego komputera, telefonu, tabletu, itp. w miejscu narażonym na dostęp osób trzecich,
  - przechowywanie wszelkich haseł do kont w bezpiecznym miejscu,
  - nie ujawnianie haseł osobom trzecim,
  - w przypadku wykorzystania hasła w sposób nieuprawniony lub innego zagrożenia bezpieczeństwa danych osobowych, należy natychmiast powiadomić Administratora danych o takiej sytuacji.
 11. Polityka cookies
  • Pliki cookies są to pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu Użytkownika (odwiedzającego nasz serwis www.gestumbroker.pl). Pliki cookies umożliwiają Serwisowi rozpoznawanie poprzednich preferencji Użytkownika podczas kolejnej wizyty w Serwisie.
  • Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług, w tym marketingowych, dostosowania strony internetowej do preferencji Użytkowników, ułatwienia nawigacji po stronach oraz zapewnienia bezpieczeństwa.
  • Rodzaje plików cookies:
  - Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron Serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie. Są również wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o działaniach, w przypadku zerwania połączenia z serwerem Użytkownik może wrócić w to samo miejsce na stronie.
  - Cookies trwałych – pozostają na urządzeniu po odwiedzeniu Serwisu, co oznacza, że Serwis może zapamiętać ustawienia Użytkownika podczas kolejnych odwiedzin. Dzięki temu Serwis staje się łatwiejszy w nawigacji i zapamiętuje preferencje Użytkownika.
  • Usuwanie plików cookies
  - standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.
  - szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  - Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej.