Krok 1
Data i cel podróży
Krok 2
Zakres ubezpieczenia
Krok 3
Dane ubezpieczonych
Krok 4
Podsumowanie i płatność

Ubezpieczenie BEZPIECZNE PODRÓŻE to gotowy pakiet turystyczny, gwarantujący pokrycie kosztów medycznych w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, rozszerzony o klauzulę zaostrzenia lub powikłania choroby przewlekłej oraz klauzulę alkoholową, bez konieczności opłacania dodatkowej składki.

Pakiet turystyczny BEZPIECZNE PODRÓŻE obejmuje m.in.:

 • koszty leczenia, w tym transport medyczny do 800 000 zł
 • transport do kraju zamieszkania bez limitu
 • ochronę bagażu podróżnego i sprzętu elektronicznego
 • opóźnienie dostarczenia bagażu podróżnego
 • pokrycie kosztów w związku z opóźnieniem podróży
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków do 60 000 zł
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej do 800 000 zł
 • sporty uprawiane rekreacyjnie
 • zachorowanie na COVID-19
 • zaostrzenie lub powikłanie choroby przewlekłej
 • działania pod wpływem alkoholu (klauzula alkoholowa)
 • brak udziału własnego

 

Natychmiastowa ochrona – od momentu zapłaty składki

Brak limitu wieku dla ubezpieczonych