Pakiet Ochronny to realna pomoc dla Ciebie i Twoich najbliższych. Ochrona obejmuje życie i zdrowie nie tylko Twoje, ale też Twojego małżonka, dziecka oraz rodziców i teściów. Podstawowym celem ubezpieczenia ochronnego jest zabezpieczenie:

  • życia – m.in. na wypadek śmierci, śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego, śmierci w następstwie wypadku przy pracy, śmierci w następstwie zawału serca lub udaru  mózgu, osierocenia dziecka;
  • zdrowia – m.in. na wypadek uszczerbku lub uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu, operacji medycznej, niezdolności do pracy.

Informacje Ogólne

  • Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA
  • Czas trwania odpowiedzialności Towarzystwa - ochrona wygasa z upływem ostatniego dnia roku polisy, w którym Ubezpieczony ukończył 69. rok życia.
  • Proste zawarcie: wniosek + oświadczenie medyczne
  • Relatywnie niskie składki ~ 50 zł miesięcznie. Składki zaczynają się od 35 zł miesięcznie, ich ostateczna wysokość uzależniona jest od wybranego zakresu (wariantu) ubezpieczenia.
  • Składka uśredniona, niezależna od wieku
  • Ryzyka znane z ubezpieczeń pracowniczych jak urodzenie dziecka, śmierć rodziców i teściów
  • Szeroki zakres ochrony: za 1 składkę ochrona dla Ubezpieczonego a zakresem ochrony obejmowany jest jego współmałżonek i dzieci
  • Roczny okres ubezpieczenia, automatycznie odnawialny