Instrukcja w przypadku wystąpienia szkody NNW

 

Za pośrednictwem
Elektronicznego Zgłaszania Szkody
na stronie internetowej https://formularze.uniqa.pl/uniqaforms/formularz-zdrowotny
Korespondencyjnie na adres:
UNIQA TU S.A.
90-520 Łódź, ul. Gdańska 132