Serwis brokerski
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM BEZPIECZNE DZIECKO

Zadbamy o Ciebie

Ubezpieczenia finansowe

Jako doświadczony broker proponujący Państwu nie tylko standardowe ubezpieczenie firmy, ale i zabezpieczenie środków finansowych, dbamy także o należytą ochronę
i zapewnienie pełnego bezpieczeństwa prowadzonej działalności gospodarczej. W ten sposób jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa zarówno kompleksowe ubezpieczenie firmy, jak i jej procesów regulujących sposoby zarządzania finansami.

  1. Ochrona należności (kredyt kupiecki)

To skuteczna ochrona kredytu, czyli jeden ze sposobów zabezpieczenia się przed niespłaceniem kredytu kupieckiego. Innymi słowy – to możliwość przekazania ryzyka niewywiązania się z objętych umową cywilnoprawną zobowiązań na barki ubezpieczyciela firmy.

  1. Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje są pisemnym zobowiązaniem do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej sumy gwarancyjnej, na wypadek gdyby nie wypełnił on swoich zobowiązań wynikających
z treści umowy. Pozwalają zachować pełną płynność finansową. Wśród najczęściej zawieranych umów znajdują się następujące gwarancje:

  • dobrego wykonania kontraktu,
  • przetargowa (inaczej wadialna),
  • spłaty należności celnych,
  • terminowego usunięcia określonych w umowie wad i usterek,
  • zwrotu zaliczki.

 

Zanim przejdziesz do naszego serwisu, prosimy Cię o przeczytanie niniejszej informacji. Zaznaczamy, że abyś mógł zapoznać się z treścią naszego serwisu konieczne jest wyrażenie przez Ciebie zgodny na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dane te, takie jak w szczególności Twój adres IP, udostępniane są nam przez Ciebie poprzez wejście do serwisu www.gestumbroker.pl. Jeśli zatem zgadzasz się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych i w dalszym ciągu wyrażasz chęć zapoznania się z treścią naszej strony internetowej prosimy Cię o wybranie opcji „Wyrażam zgodę”. Wyjaśniamy, że zamknięcie niniejszego okna będzie rozumiane jako wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. Czytaj więcej…

Wyrażam zgodę