W ramach proponowanego pakietu mogą Państwo skorzystać z następujących korzyści:

 • grupowe ubezpieczenia zdrowotne,
 • abonamenty medyczne,
 • ubezpieczenia szpitalne,
 • medycyna pracy.

Specjalizujemy się w negocjowaniu warunków, które wyróżniają nasze ubezpieczenia zdrowotne od innych produktów obecnych na rynku. Przede wszystkim dbamy o to, by na drodze prowadzonych negocjacji dostosować konkretną polisę do potrzeb Pracowników naszych Klientów – w szczególności pod względem usług medycznych oraz ich globalnej dostępności. Na uwadze mamy również i to, aby poprzez zakup takiej polisy nasi Klienci mogli korzystać z porad lekarzy specjalistów oraz dostępnych badań medycznych
w tysiącach placówek na terenie całego kraju.

Staramy się maksymalizować korzyści osiągane w ramach zarządzania funkcjonowaniem badań Medycyny Pracy. Poniżej przedstawiamy przykładowe świadczenia, z których może skorzystać każdy posiadacz proponowanej polisy:

 • profilaktyczny przegląd stanu zdrowia,
 • konsultacje lekarskie,
 • wizyty domowe,
 • szczepienia,
 • badania laboratoryjne i diagnostyczne,
 • zabiegi pielęgniarskie,
 • zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
 • psychoterapia,
 • dzienny zasiłek szpitalny,
 • leczenie dentystyczne,
 • operacje.

Oprócz tego ubezpieczenie zdrowotne może obejmować również następstwa nieszczęśliwych wypadków czy Assistance.