Serwis brokerski
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM BEZPIECZNE DZIECKO

Zadbamy o Ciebie

Ubezpieczenia transportowe

  1. Ubezpieczenie mienia w transporcie (CARGO)

Ubezpieczenie zapewnia finansową rekompensatę w przypadku powstania szkody w mieniu (towarze) w transporcie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.
Mienie objęte jest ubezpieczeniem na całej trasie przewozu, także w trakcie niezbędnych czynności przeładunkowych i przejściowego składowania podczas zwykłego przebiegu transportu.

  1. OC przewoźnika

Utrata przesyłki, ubytek lub jej uszkodzenie w trakcie przewozu to szkody, które mogą powstać od momentu przyjęcia przesyłki do przewozu, aż do czasu jej wydania. Dzięki ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w transporcie drogowym, krajowym lub międzynarodowym za szkody te zapłaci ubezpieczyciel.

  1. OC spedytora

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
Ochroną ubezpieczeniową można objąć dodatkowo odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego w zakresie czynności przewoźnika drogowego.

Zanim przejdziesz do naszego serwisu, prosimy Cię o przeczytanie niniejszej informacji. Zaznaczamy, że abyś mógł zapoznać się z treścią naszego serwisu konieczne jest wyrażenie przez Ciebie zgodny na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dane te, takie jak w szczególności Twój adres IP, udostępniane są nam przez Ciebie poprzez wejście do serwisu www.gestumbroker.pl. Jeśli zatem zgadzasz się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych i w dalszym ciągu wyrażasz chęć zapoznania się z treścią naszej strony internetowej prosimy Cię o wybranie opcji „Wyrażam zgodę”. Wyjaśniamy, że zamknięcie niniejszego okna będzie rozumiane jako wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. Czytaj więcej…

Wyrażam zgodę