Klientom posiadającym lub wykorzystującym w swej działalności elektrownie wiatrowe oferujemy pełną gamę wysokospecjalistycznych programów ubezpieczeniowych.

Przy tworzeniu programu ubezpieczania elektrowni wiatrowej bierzemy pod uwagę jej specyfikę, która decyduje o tym, iż polisa takiej farmy różni się co do zakresu od polis stosowanych w innych branżach.

Zakres programów polisowych dla przedsiębiorstw posiadających lub wykorzystujących w swojej działalności takie urządzenia, zgodny jest ze standardem „od wszystkich ryzyk” i obejmuje ochroną m.in.:

 1. Wszelkie uszkodzenia będące wynikiem oddziaływania czynników zewnętrznych, czyli:
 • błąd eksploatacyjny oraz brak umiejętności,
 • implozje i wybuchy,
 • intensywne oddziaływanie opadów atmosferycznych (m.in. gradu),
 • kradzież lub dewastacja,
 • niskie temperatury (mrozy),
 • osunięcia i zapadnięcia się gruntów,
 • powodzie,
 • pożary, osmalenia, przypalenia, tlenia, żarzenia,
 • silne wiatry, w tym także huragany,
 • upadek statku powietrznego bądź też jego elementów,
 • wyładowania atmosferyczne.
 1. Szkody będące rezultatem czynników wewnętrznych, do których zaliczamy:
 • błąd projektowy, wadliwe wykonanie oraz wada materiałowa,
 • nieprawidłowe działanie (lub też całkowity jego brak) modułów takich jak: inwertery, urządzenia bezpieczeństwa,
 • wszelkie awarie mechanizmów mające swoją przyczynę w wadliwym działaniu osprzętu elektrycznego,
 • zwarcie, przepięcie, przetężenie.
 1. Szkody mające inną, niż powyżej wymienione przyczynę – nie ujętą w katalogu wyłączeń.

Ponadto ubezpieczenie elektrowni wiatrowej można rozszerzyć o zabezpieczenia od utraty przychodów z produkcji energii, gdzie ochroną obejmujemy przychód nieuzyskany wskutek szkody w elementach elektrowni wiatrowej.