Ubezpieczenie OC Projektanta, Architekta oraz dobrowolne ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej zawodowej pracowni architektonicznej zapewnia ochronę, gdy w związku z wykonywaniem czynności zawodowych wyrządzona zostanie osobie trzeciej szkoda.

Ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego architekta, za szkody powstałe w skutek wykonywanych czynności zawodowych m.in.:

  • przygotowywania planów architektonicznych obiektów budowlanych (bez względu na typ budynku oraz inwestycji),
  • przeprowadzania pełnej inwentaryzacji o charakterze architektoniczno-budowlanym,
  • wystawiania opinii architektonicznej oraz sporządzania kosztorysu inwestycji (obejmuje to także czynności wchodzące w zakres rzeczoznawstwa budowlanego),
  • OC projektanta obejmuje także planowanie zagospodarowania wnętrz – mieszkalnych i komercyjnych (w tym: biznesowych).

Oprócz powyższych czynności objętych pakietem OC projektanta, architekci mogą też skorzystać z pozostałych zabezpieczeń, które pozwolą im objąć ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej wszystkie realizacje związane z kierowaniem robotami budowlanymi, a tym samym i sprawowaniem pełnego nadzoru budowlanego.